Laat jouw bedrijf of werkgever jouw vastgoed financieren

06/08/2021

Met een groepsverzekering als werknemer of voor een zelfstandige een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) of een individuele pensioentoezegging (IPT), bouw je een mooi aanvullend pensioen op. Dit bedrag wordt pas uitbetaald op het moment dat je effectief op pensioen gaat. Er is echter één uitzondering om het geld van jouw aanvullend pensioenspaarcontract vervroegd op te vragen. De wet voorziet in de mogelijkheid om het kopen, bouwen of verbouwen van een onroerend goed gelegen in de Europees Economische Ruimte te financieren via bijvoorbeeld een groepsverzekering, VAPZ of  IPT. Het kan zowel gaan om de gezinswoning als om een tweede verblijf.

Vastgoedfinanciering met een bulletkrediet

Als men een vaste termijnlening (ook ‘bulletkrediet’ genoemd) aangaat bij een financiële instelling met enkel interest­betaling op het ontleende kapitaal, dan moet men het kapitaal op de einddatum in eenmaal terugbetalen.

Dit kapitaal kan samengesteld worden aan de hand van een levensverzekering. Het pensioenplan wordt dan in pand gegeven om het ontleende kapitaal van het hypothecair krediet opnieuw samen te stellen. De reserve hoeft dus niet onmiddellijk beschikbaar te zijn.

De groepsverzekering, VAPZ of IPT worden vaak aangewend om de terugbetaling van het kapitaal van de lening te garanderen. Het tweede pensioenpijler contract kan zowel beleggen in Tak 21 (gewaarborgd rendement) als in Tak 23 (rendement gekoppeld aan beleggingsfondsen). Het is een combinatie van een vaste termijnlening en een levensverzekering. De kredietnemer betaalt enkel intresten en geen kapitaal waardoor de maandlast privé zal dalen. De premie voor het tweede pijler contract wordt betaald door de werkgever of de vennootschap.

Op die manier kan de periodieke premie voor het toegevoegd contract dat dient voor de wedersamenstelling van het krediet, bij een zelfstandige met vennootschap door het bedrijf worden betaald. De maandelijkse intresten op het totale geleende bedrag worden privé betaald. Dit zal voor de zelfstandige bedrijfsleider goedkoper zijn dan een klassieke lening bij de bank privé af te sluiten. Het is een flexibele kredietoplossing voor de zelfstandig ondernemer. Bovendien is er een fiscaal voordeel privé in de personenbelasting en voor de onderneming in de vennootschapsbelasting.

Dit bulletkrediet kan eventueel gecombineerd worden met het opnemen van voorschotten in het tweede pijler contract. Met de voorschotten betaalt men dan een deel van het kapitaal van de lening vervroegd terug waardoor de intrestlast zal dalen.

Met een bulletkrediet kan je via jouw werkgever of via jouw bedrijf voordelig privé vastgoed aankopen, ook in het buitenland.

Vragen? Neem contact op met onze Preferred Partner iTarget via onze website. 

                                          

Geschreven door Kurt De Sager ©  28/07/2020

                  

terug naar het overzicht

Verklaring over cookies